ETIKETA V KASINU

Jak se chovat v kamenném kasínu a na co si dát pozor abychom neporušili etiketu.

Pro návštěvníky kasína kdekoliv na světě platí určitá nepsaná pravidla.

A platí, že nejen porušením pravidel hry, ale i pravidel chování se může hráč dostat do problémů a také se může narušit průběh či plynulost hry. Jinak řečeno nevhodné chování může znehodnotit nejen požitek ze hry, ale i její regulérnost. Zatímco pravidla řeší sporné případy a udávají, jak se hra vlastně musí hrát, pravidla chování určují, co je přípustné a co ne, čeho by se hráč měl ve vztahu k jiným hráčům a personálu kasina  (nebo k virtuálnímu kasinu - operátorovi) vyvarovat. Pravidla chování bychom si měli osvojit, než zahájíme hru a měli bychom je při hře dodržovat - a to jak ve vztahu k personálu, tak k dalším hráčům.  
    
Etiketa kasino hraní přispívá k tomu, aby se hrálo v klidu a hladce. Svým způsobem na jednu stranu zajišťuje, aby se neuráželi a nehandicapovali  slabší hráči (etiketa je tedy chrání), ale na straně druhé právě začátečníky nutí zamyslet se, zda už na partii svými znalostmi pravidel hry stačí. Etiketa zároveň určuje kdy, ke komu a jakým způsobem se slabší hráči mohou obrátit o radu a kdy to naopak vhodné není. 

Etiketa kasino hraní může být rozdělena na zásady chování při živé hře a při online hraní. Tady třeba v prvním případě připadá v úvahu spropitné, zatímco v druhém samozřejmě ne. V prvním případě také vadí třeba hlučné chování. Dalším bodem je dress code - v kamenném kasinu předepsaný nebo očekávaný úbor samozřejmě při online hře také odpadá. V obou případech je ale prvotním požadavkem ohleduplnost a braní ohledů k ostatním (například respektování pravidla udržování chodu hry, nezdržování ostatních). 

    
Etiketa kasino hry je soubor pravidel nepsaných, která se ale dodržují, jakoby to byl psaný kodex.  A pokud je hráč ignoruje, může se v daném podniku často diskvalifikovat a v online paralele mu může být smazán účet.

Každá živá hra má nejen svá pravidla hry, ale i své konkretizované zásady hrací etikety - co by se při jejím hraní mělo a nemuselo, co je vyžadováno. Trochu jiné jsou tedy způsoby chování při hraní pokeru a dejme tomu  rulety. Třeba poker má své propracované zásady chování v příručkách, které hledejte třeba pod názvy Rule Guide, nebo Rule Book.     

Existují ale pravidla zcela obecná, která se dají vztáhnout na jakoukoliv hru v kamenné herně při živé hře. Někdo disponuje přirozeným společenským taktem, sociální inteligencí, další si ale společenský úzus a zásady chování  musí osvojit. Projděme si pár základních bodů:

Budeme se pouštět jen do hry, kterou ovládáme na té úrovni, na které se právě hraje. O radu v průběhu hraní lze sice požádat vždy, ale pouze v příhodnou dobu a vhodným způsobem. S tím souvisí smysl pro okamžik a pro posouzení svých možností. Pokud jako začátečníci při hře nemůžeme získané rady rychle vstřebat a vyloženě hru brzdíme, příště se s ohledem na ostatní hráče soustřeďme na trénink. Lepší je se zúčastnit některého cvičného turnaje nebo v kasinech programů typu "Just for fun", speciálně určených pro začátečníky. V jejich průběhu hráčům-začátečníkům vysvětluje personál herny pravidla her.

Existuje předepsaný neboli vyžadovaný úbor a doporučený neboli předpokládaný úbor.
I v kasinech na pláži většinou předpokládají, že se u nich nezjevíte v plavkách,  jinde výslovně píší, že odpoledne se akceptují třeba i šortky. Někde společenský oblek není vyžadován buď vůbec, nebo s omezením - například jen v některé hodiny (třeba do 17 hodin se může přijít v libovolném oblečení). Případně také jenom v některých místech kasina; třeba v sále s výherními automaty se společenský oblek nepožaduje, v sálech s živou hrou naopak vždy. Etiketa velí předepsaný oblek dodržovat; pokud ho ignorujeme, nemusí to projít a prostě nejsme vpuštěni dovnitř. 

Kibic byl odvěkým postrachem heren a podobných míst. Slovník spisovného jazyka českého uvádí původní smysl slova takto: "divák přihlížející hře, nejčastěji v karty, a zasahující do ní nežádoucími poznámkami, radami". Kibic občas může vyskytnout všude - v hospůdce při sousedské partičce karet i v honosném kasinu. Společnou vlastností kibiců je obtěžování radami a komentováním hry. Kazí radost ze hry a jeho rady mívají vliv na výsledek, protože hráče buď znervózní nebo mu poradí špatně. Takže: obtěžující rady neposlouchat a nezvané poradce odkázat do příslušných mezí. Kritizování a jakýmkoliv způsobem najevo dávaný výsměch, když někoho porazíme, je pod úroveň férového hráče.

 

Elementárním projevem zdvořilostí je dát krupiérovi při odchodu spropitné. I tady záleží ale na decentním způsobu - nesmí to vypadat, že ho tím urážíme. 

 

a) Základem je korektnost, zdvořilost, ohleduplnost k hráčům.
b) Být zdvořilý i k personálu, vše řešit slušně a nakonec dát spropitné.
c) Respektovat daná pravidla: být vhodně oblečen a kouřit jen tam, kde je to dovoleno. Coby nekuřák si nestěžujte v kuřácké sekci a přesuňte se do nekuřácké.
d) Nezdržovat hru, když si nevíme rady s pravidly, vhodným způsobem požádáme o radu.
e) Když nehrajeme, neradíme jiným a nemísíme se do hry.
f) Nevychloubat se, nevysmívat se slabším hráčům, neironizovat nikoho a nic.
g) Když se nám na některém místě nelíbí, nekritizujeme a jdeme hrát jinam, ať už k  jinému stolu nebo do jiného podniku.

 

Pokud nějakým nejhorším způsobem porušíme etiketu v kamenném  kasinu, nevpustí nás třeba dovnitř. V online kasinu je to poněkud obtížněji prokazatelné. Není to však tak, že by v online herním světě chyběl jakýkoliv protokol a etiketa - naopak, tento specifický a pokud jde o hráče různorodější svět si během let svá pravidla vytvořil, a také sankce. I v online hraní platí pravidla chování, se kterými bychom se měli předem seznámit a vštípit si je. A až do hry vstoupíme, tak na ně nezapomínat po celou dobu kontaktu s dalšími hráči. Základem je slušná a také srozumitelná komunikace, dále pak ohleduplnost k ostatním hráčům pokud jde o udržování rychlosti a plynulosti hry.

 

Seznámení se s pravidly před vstoupením do hry je tady jednodušší: na některých online kasinech můžete využít nabídky výuky a tréninku při hře s fiktivními penězi, takže postupy můžete dokonale zažít a připravovat se podle svého zvoleného tempa. Začněte tedy na portálu, který nabízí hraní zdarma.

 

I v online kasinech platí zásada slušnosti, kdy je potřeba vynechat jakékoliv nevhodné, urážlivé a hrubé výrazy. Stejně tak jako jízlivost, špatné vtipy (ale i dobré vtipy v nevhodnou dobu), ironizování a 

To se nesmí - chatování o hře si nechte na potom, diskutování rozviňte až když hra skončí.

 

Zvolit si expresivně neutrální přezdívku je velmi vhodné, naopak není v pořádu sáhnout po vyzývavém, neslušném a šokujícím slově. Takový nick nám nemusí zřizovatel kasina akceptovat a může být zcenzurovan. 

 

Nevyplácí si vytvořit na jednoho člověka více než jeden hráčský účet. Kdo to udělá, tomu bývají brzy všechny takto vytvořené účty zablokovány a ponechán jenom jeden.

 

Když je ale vytvořeno na jeden počítač více účtů proto, že vás v rodině, na koleji nebo jinde hraje z jednoho počítače více, sdělte to operátorovi. Stejně tak jako když napříště budete hrát vy sám už stále z jiného místa. Máte-li na jednom modemu připojeno více počítačů, nehrajte ve stejnou dobu.

 

Online hra bývá rychlejší, přičemž si doma můžeme ve větším klidu promyslet další krok. Přemýšlení i malé přestávky jsou nutné. Měli bychom se proto kontrolovat, aby se naší vinou hra nezpomalovala; je přitom někdy těžší poznat, jestli plyne hra v poklidném tempu nebo ji někdo brzdí. Takže pokud se jiný hráč opakovaně opožďuje, na prodlevy ve hře ho upozorníme vždycky slušně. Protihráč si ani nemusí být vědom, že hru vlastně zpomaluje on.

 

Držte se věci, nepište o nesouvisejících záležitostech. Neobtěžujte a nevnucujte se, mnoho lidí hraje rádo anonymně, v klidu a bez konverzace. Nekritizujte a nezesměšňujte nikoho a nic, neprobírejte dosud probíhající hru. Nezapomeňte vypnout caps lock, velká písmena mnoho lidí dohánějí doslova k zuřivosti.

 

Pokud jste přesvědčeni, že se něco takového kolem vás děje, a etiku online kasina opravdu někdo hrubě nebo soustavně (nebo obojí) porušuje, zvažte, jestli by nebylo vhodné informovat o tom provozovatele casina. Zpříjemníte tím hru sobě i ostatním slušným hráčům.