HISTORIE HAZARDNÍCH HER

Kasino hry = hazardní hry

Historie hazardních her

Hazardní hry nás již od pradávna lákají, především pak muže, ale často si s chutí zahrají i ženy, například ruletu nebo poker. Hazardní hráčí někdy sázejí nad rámec své solventnosti a často ztratí při hraní zdravý rozum. Přesto hazardní hry provázejí naší společnost jako jeden z nejhlubších lidských pudů. Existují v různých formách ve všech kultůrách a společenstvech, od nejzaostalejších po ty nejvyspělejší.

Historickým důkazem jsou například staré Egyptské malby nalezené v hrobkách, nebo na hliněných nádobách vykopaných archeology. Malby v egyptských hrobkách se datují z doby před více než 3500 let př. n. l.. Postavy často znázorňují mužské postavy jako bohy, které vrhají kostky. Lze domnívat, že šlo o hazardní hru, nebo předpovídání budoucnosti pomocí kostek s obrázky.

Dle historiků byly první kostky vyráběny z kosti kotníků ovcí a koz, kterým se říkalo astragaly. Astragalové kostky jsou nacházeny na mnoha archologických místech. Současná novodobá šestistěnná kostka byla pravděpodobně poprvé vyrobena a použita ke hraní v Indii nebo Íráku okolo roku 3000 př.n. l. Zobrazení čísel na kostce tak, aby součet hodnot na protějších stěnách byl vždy 7, se začalo používat kolem roku 1400 př.n.l.

O původu hracích karet se spekuluje a lze se domnívat, že pocházejí opět z Indie(někdy Koreje), ale někteří historikové se přiklánějí k teorii, že se hrací karty vyvinuly z čínských papírových platidel a peněz. Podobně jako u kostek se leze domnívat, že se používali kroměhry k věštění budoucnosti.  

Do evropy se hrací karty dostaly koncem 14 století. O balíčku karet s 52 listy hovoří jistý rukopis z roku 1377.  

Všeobecnou oblíbenost hazardních her se pokoušely omezovat různé mravní instituce již od starého Řecka. Dokonce v nich řekové viděli nebezpečí pro fungování celého státu. Ale podobně jako tomu je i dnes, tyto instituce nemají větší význam. Moderní společnosti se místo elminací, zabývají spíše regulací. Tedy přijatelnou tvorbou norem, aby se hazardní hry udržely v sociálně přijatelných mezích.