SÁZKOVÉ POMĚRY

Sázení při hraní rulety probíhá tak, že hráč sedící u ruletního stolu umisťuje sázecí žetony na plátno s čísla. V kamenném kasinu můžete požádat krupiéra o umistění žetonu na příslušné číslo. Žeton mu dáte do ruky a sdělite  požadovanou sázku. Chcete-li například vsadit na tři čísla 10,11,12 oznámíte krupiérovi "deset až dvanáct", krupier vám automaticky žetony umístí na hrací plátno ruletního stolu. Sázky na plátno evropské nebo americké rulety se umisťují podobným způsobem. Rozdíl je v rozmístění čísel na plátně a hracího kola rulety.

Při hraní rulety existuje dvanáct základních sázek viz. tabulka níže.

U evropské rulety je zaručený podíl kasina 2,7%, kromě sázek 1:1 u rovných sázek při použití pravidla o zmrazení sázek nebo podílnictví je podíl 1,35%

U americké rulety je zaručený podíl kasina 5,26%, kromě sázek na pět čísel. Sázka na první čtyři čísla 0,1,2,3, na francouzké ruletě je sázkou na pět čísel na americké ruletě díky dvojité nule navíc. Výplatní poměr je 6:1, z matematického hlediska se tato sázka nedoporučuje, kasinu totiž poskytuje vysoký výplatní podíl 7,89%.  

 Výplatní poměry 

 Český jazyk  poměr Anglický jazyk Francouzký jazyk
1 Jedno číslo   35:1  Single number, Straight  En plein
2 Dvojice  17:1   Two numbers, Split   A cheval
3 Trojice  11:1   Three numbers, Street   Transversale pleine
4 Čtveřice(čtverec)  8:1   Four numbers, Square, corner   En carré 
5 Šestice(řada 6 čísel)   5:1   Six numbers, Line bet  Sixtaine nebo transversale simple 
6 Tucet (první, druhý, třetí)  2:1   Dozen, 1st, 2nd, 3rd   Douzaine, premiere, moyenne, derniere
7 Sousední tucty  1:2   Adjacent dozens  Douzaine á cheval
8 Sloupec  2:1  Column   Colonne
9 Sousední sloupec  1:2 Adjacent columns   Colonne á Cheval
10 Červená / černá   1:1  Red or black   Rouge / noire
11 Lichá / sudá  1:1  Odd / even   Impair / pair
12 Vysoké / nízké  1:1  High / low   Passe / manque

 

Sázka na jedno číslo (35:1)

Sázka na číslo se provede položením žetonu do středu čtverce ohraničující vybrané číslo viz. obrázek níže zelený žeton

Sázka na dvě čísla (17:1)

Sázka na dvě čísla se provede položením žetonu na dělící čáru mezi dvěma čísly viz. obrázek hnědý žeton 

Sázka na tři čísla, na řadu (11:1)

Sázka na tři čísla se provede položením žetonu na vnější okraj prvního čísla v řadě viz. obrázek modrý žeton

Sázka na čtyři čísla, na čtverec (8:1)

Sázka na čtyři čísla neboli "na čtverec" se provede položením žetonu do středu čtverce na průsečík ohraničujících čar viz. obrázek růžový žeton

obrázek základní sázky při hraní rulety

Sázka na šest čísel, řada (8:1)

Sázka na šest čísel neboli "řada" se provede položením žetonu na vnější okraj a dělící čáru dvou řádků

Sázka na 12 čísel, sloupce (2:1)

Sázka na sloupce se provádí položením žetonu na konci sloupců

Sázka na 12 čísel, tucty (2:1)

Sázka na tucty se provádí položením žetonu na příslušné pole plátna rulety. U francouzké rulety bývá označeno 12P, 12M a 12D 

Sázka na sousední sloupce nebo tucty (1:2)

Sázka na sousední sloupce nebo tucty se provádí položením žetonu na dělící čáru mezi vybrané sloupce nebo žetony.

Rovné sázky

Sázka na barvu červená nebo černá (1:1)

Sázka na barvu se provádí položením žetonu na příslušné pole plátna rulety. U francouzké i americké bývá označeno barveným kosočtvrcem 

Sázka na vysoké nebo nízké číslo (1:1)

Sázka na vysoké nebo nízké číslo se provádí položením žetonu na příslušné pole plátna rulety. U francouzké bývá označeno Passe od 19-36 a Manque od 1 do 18. Americká ruleta má přímo pole s popiskem 1 -18 a 19-36

Sázka na liché nebo sudé číslo (1:1)

Sázka na liché nebo sudé číslo se provádí položením žetonu na příslušné pole plátna rulety.

Evropské rulety mají toto pole označeno Pair, Impair,  Even, Odd 

Výplatní poměr a podstata sázky je v obou případech stejná

Obrázek plátna evropské rulety 

Pro názornost jsou jednotlivé sázky barevně ohraničeny přímo na hracím plátně. 

 

obrázek stolu evropské rulety s vyznačenými sázkami

Nevýhodné sázky   

U americké rulety existuje pro hráče nevýhodná sázka na prvních pět čísel s oběma nulami,  u francouzké rulety se jedná o sázku na první čtyři čísla. Další sázka zahrnující nulu je sázkou na tři čísla 0,1,2.

Zmrazení sázky     

Pouze u francouzké rulety existuje pravidlo "zmrazení sázky"

Kompletní číslo(Completing a number)

Jedna z nejuniverzálnějších ruletních sázek je sázka na jedno číslo a všech jeho sousedních čísel. Tato sázka bývá nazývána z angliského překladu Completing a number