SLOVNÍK

Bakarat

Mezi hlavní znaky hry Baccarat patří vysoké sázky mezi dvěma soupeři, z nichž jeden představuje „rozdávajícího“ a druhý "hráče". Každý táhne karty a snaží se přehrát druhého tak, že se co nejvíce přiblíží součtu 9. Ve skutečnosti není třeba žádné zvláštní zručnosti, atraktivním na hře jsou vysoké sázky a skutečnost, že podíl podniku proti hráči je jedním z nejmenších ze všech kasinových her.

Blackjack

V mnoha kasinech je Blackjack (oko, jednadvacet) nejpopulárnější hazardní hrou. Má v sobě rysy, které hru dělají mimořádně zábavnou. Hráči především ovládají své vlastní karty a mohou hrát podle vlastního uvážení.

Kostky

Mezi všemi hrami s kostkami je Craps považován za hlavní hazardní hru od Las Vegas až po Monte Carlo. Zisk kasina v Craps je u základní verze pouze 1.4%, ale u většiny dalších sázek je výrazně vyšší.

Keno

Na hře Keno je lákavé, že můžete vyhrát $25 000 z jednoho vloženého dolaru. Šance na takovou výhru je asi 1 : 9 miliónům.

Ruleta

Ruleta je královnou hazardních her. Ačkoliv sázecí poměry jsou vždy ve Váš neprospěch, můžete s trochou štěstí také vyhrát. U jednočíselných sázek je vyplácená výhra 35:1 lákavě vysoká. Skutečný matematický sázecí poměr je u francouzské rulety 36:1, což dává podniku zaručený podíl 2.7%.

Sloty (Hrací automaty)

Návratnost hracího automatu se pohybuje okolo 80 až 90%, což ve srovnání např. s Blackjackem (návratnost okolo 98%) je opravdu spíše k pousmání. Proto si dobře rozmyslete, zda-li hrací 

Provozovatel -  je česká právnická osoba bez majetkové účasti zahraničních osob, která má k dané činnosti oprávnění.

Výherní hrací přístroj (VHP) - je kompaktní nedělitelné technické zařízení obsahující hardware, programové vybavení a ovládání určené pro jednoho hráče. U výherního hracího přístroje, kde je využíván společný software pro více hracích míst, je za výherní hrací přístroj pro účely zpoplatnění správním poplatkem považováno každé takovéto místo.

Provozováním VHP -  se rozumí činnost právnických osob se sídlem v České republice, směřující k uvedení VHP do provozu včetně zprostředkovatelských, organizačních a technických služeb, souvisejících se zajištěním jejich provozuschopnosti.

Pověřená autorizovaná osoba (pověřená AO) -  je osoba autorizovaná podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a o změně dalších zákonů a pověřená Ministerstvem financí k osvědčování provozuschopnosti VHP a k výkonu následné technické kontroly provozování VHP

Osvědčení o provozuschopnosti - je doklad vystavený pověřenou AO , který osvědčuje, že na základě předcházejících zkoušek VHP vyhovuje zákonným normám. Tento dokument formátu A4 obsahuje výčet všech VHP, vztahujících se k dané zakázce, identifikaci objednavatele a VHP a základní údaje z herního plánu. Jeho platnost je omezena.

Výpis osvědčení - doklad prokazující provozuschopnost VHP. Tento  doklad vydává pověřená AO . Výpisy osvědčení jiných barev jsou určeny pro VHP se zvláštním režimem provozu např. v kasinech. Platnost výpisu osvědčení je omezena.

Vsazená částka - finanční vyjádření hodnoty jedné hry.

Jedna hra - za jednu hru se považuje ukončený proces, při kterém se po spuštění uvede výherní hrací přístroj do režimu hry a nejpozději před ukončením hry se odečte z ukazatele vložených peněz sázka na jednu hru.

Výhra - je výsledek jedné hry. Může mít různé formy. Součet finančních vyjádření těchto forem nesmí přesáhnout stanovený limit  z jedné hry.

Výherní podíl (pravděpodobnost výhry) - je poměr hodnot vyhraných her k hodnotám skutečně odehraných her vyjádřený v procentech. Udává pravděpodobnost návratnosti vložených prostředků do hry. (Posuzuje pověřená AO po odehrání 100 000 her. Současná právní úprava stanoví jeho rozmezí mezi 75 - 100%). Tomuto parametru se také někdy říká „výhernost“.

Poměr vyplacených a vložených peněz (UIT/IN) - je poměr hodnot, z nichž se výpočtem zjišťuje tržba přístroje. Nemá na něj přímý vliv počet odehraných her ani výhernost, ale je ovlivňován přímo hráči. Tento poměr je v podstatě parametrem atraktivnosti přístroje.

Dvojí kontrola vložených a vyplacených mincí - je zajištěna minimálně dvěma na sobě nezávislými systémy počítadel, přičemž jeden systém tvoří dvě elektromechanická počítadla (jedno pro vložené mince a jedno pro vyplacené mince), a druhý systém je založen na elektronické kontrole. Oba dva systémy získávají impulsy současně z řídící programové části přístroje a v podstatě se navzájem zálohují pro případ výpadku jednoho ze systémů.

Elektronické počítadlo - je součást programové části VHP, které registruje informace o výši vložených a vyplacených peněžních částek (popř. i jiné statistické údaje) a jeho hodnoty lze vyvolat kdykoli, je-li VHP v provozu, a to bez použití jiných složitých zařízení, a to přímo na přístroji - displeji monitoru nebo pomocí čtecího zařízení (tiskárny), které musí být k dispozici i pro kontrolní orgán.

Údaje registrované do elektronické paměti musí být chráněné proti výpadku el. proudu nejméně po dobu jednoho měsíce.

Elektromechanické počítadlo - je zařízení, zaznamenávající na základě elektrických impulsů pohyb finančních prostředků ve VHP. Údaje je možno na tomto počítadle kdykoliv přečíst, a to i při výpadku el. proudu. VHP musí být vybaven minimálně dvěma elektromechanickými počítadly - jedno pro vložené a jedno pro vyplacené částky, bez možnosti jejich nulování.

Hodnoty na elektromechanických a elektronických počítadlech musejí být shodně registrovány v poměru 1 : 1

Herní plán - určuje podmínky hry, zejména stanoví pravděpodobnost výhry, výši sázky a výhry a okolnosti, jež určují výhru a způsob jejího zajištění. Přikládá se k žádosti o povolení provozu a k žádosti o osvědčení apod.

Návod na hru - jsou pokyny, jak přístroj ovládat a jaká jsou pravidla hry. Podrobný popis hry včetně všech herních variant se předkládá zkušebně k žádosti o vydání osvědčení o provozuschopnosti. V zájmu provozovatele by mělo být seznámit hráče s návodem na hru a herním plánem.

Herní řád (návštěvní řád) - stanoví pravidla a podmínky účasti hráče ve hře. Jedná-li se o hernu, musí být umístěn na viditelném a přístupném místě, aby se s ním mohli seznámit všichni účastníci hry. Návštěvní (provozní) řád by měl upravovat podmínky účasti hráčů na hře, způsob a postup při reklamaci. Je přikládán k žádosti o povolení provozu, jedná-li se o hernu.

 

A

a pair (one pair)

výherní kombinace v pokeru - jeden pár čili dvojice karet se stejnou hodnotou

all-in

situace, kdy hráč vsadí všechny své žetony do banku; poté, co tak učiní, vzniká druhý bank, o který hrají jen zbývající hráči; all-in hráč hraje pouze o původní bank, do kterého vsadil své žetony

ante

sázka povinná pro všechny hráče, vkládá se před zahájením každé partie; nezapočítává se do výše sázek v daném sázkové kole, ale je součástí banku (v Texas Hold´em cca 1/10 small blindu); v Seven Card Stud, ve výši od 1/6 do 1/3 nižšího limitu sázek)

^ nahoru

B

bank (pot)

žetony, které hráči v dané hře vsadili, bank, o který se hraje

bet

vsadit žetony do banku

big blind

druhá povinná sázka v pokeru – velká sázka naslepo, platí pro v pořadí druhého hráče za hráčem, který by měl rozdávat karty

blind

povinná sázka v pokeru, týká se v pořadí prvního (small blind) a druhého hráče (big blind) za buttonem (tedy hráčem, který by měl rozdávat karty)

bring - in (bring - in bet)

povinná sázka v Seven Card Stud, obvykle ve výši 1/2 - 2/3 nižšího limitu sázek

buy - in

počáteční vklad do hry nebo částka, kterou je třeba zaplatit jako zápisné do turnaje

button (dealers button)

speciální žeton označující hráče, který by měl rozdávat (v pokeru Texas Hold´em a Omaha), v praxi se o tuto činnost stará profesionál označovaný jako dealer, při online pokeru tuto činnost automaticky vykonává počítač

^ nahoru

C

call

dorovnání sázky protihráče

calling station

označení pro hráče pokeru, který téměř vůbec nesází, ale velmi často dorovnává sázky protihráčů

check (knock)

označení pro situaci, kdy jste se rozhodli nevsadit, ale chcete pokračovat ve hře (možno pouze v situaci, kdy žádný z hráčů před vámi nevsadil)

chip

ekvivalent peněz při pokeru - žeton

clubs

barva karet - kříže

community cards (flop)

první tři společné karty při hold´emu, vyloženy najednou barvou nahoru

^ nahoru

D

dealer

dealer je hráč, který je na řadě s rozdáváním karet, bývá označen žetonem s písmenem D (dealer´s button). V praxi se o tuto činnost stará profesionální krupiér, při online pokeru automaticky rozdává počítač.

dealers button (button)

speciální žeton označující hráče, který by měl rozdávat (dealer)

diamonds

barva karet - káry

draw

situace, kdy pro vytvoření pokerové kombinace potřebujete jednu kartu, flush draw – čekáte na pátou kartu v barvě, straight draw – čekáte na poslední kartu do postupky

door card (third street)

první odkrytá karta v Seven Card Stud pokeru, vyložená třetí v pořadí

^ nahoru

F

fifth street (river)

pátá (poslední) společná karta vyložená na stůl v Texas Hold´em a Omaha pokeru, stejně se nazývá i kolo sázek po ní následující, v Seven Card Stud pokeru označuje taktéž v pořadí pátou kartu, avšak tuto dostává každý hráč a je vyložena barvou nahoru

flop (community cards)

první tři společné karty při hold´emu, vyloženy najednou barvou nahoru

flush

výherní kombinace v pokeru - 5 karet stejné barvy

fold

odstoupení ze hry složením karet

four of a kind (poker)

výherní kombinace v pokeru - čtveřice karet se stejnou hodnotou

free card

pokud se v daném kole neuskutečnily žádné sázky, mají hráči možnost podívat se na další kartu “zadarmo”

freeroll turnaj

typ pokerového turnaje se zápisným zdarma (hráči nemusí platit vstupní poplatek)

fourth street (turn)

čtvrtá vyložená společná karta v Texas Hold´em a Omaha pokeru, stejně se nazývá i kolo sázek po ní následující, v Seven Card Stud pokeru označuje taktéž v pořadí čtvrtou kartu, avšak tuto dostává každý hráč a je vyložena barvou nahoru

full house

výherní kombinace v pokeru – trojice (three of a kind)a dvojice (a pair)

^ nahoru

H

heads-up

situace v pokeru, při které spolu hrají pouze dva hráči, jedná se i o samostatnou variantu pokeru

hearts

barva karet - srdce

high cards

nejslabší výherní kombinace v pokeru - vysoká karta – A, K, Q, či J

high - low split

varianta pokeru, kdy se výhra dělí mezi hráče s nejvyšší a nejnižší kombinací

hole cards (pocket cards)

karty, které hráč pokeru dostane na začátku hry, spoluhráči tyto karty nevidí

hold´em (texas hold´em)

nejoblíbenější varianta pokeru na světě

HORSE

označení pokerového pětiboje, skládá se z počátečních písmen Hold´em, Omaha, Razz, Stud a Eight or Better

^ nahoru

K

kicker

nejvyšší nepárová karta v ruce, rozhoduje při rovnosti pokerových kombinací

knock (check)

označení pro situaci, kdy jste se rozhodli nevsadit, ale chcete pokračovat ve hře

^ nahoru

L

limit

varianta pokeru, kdy je stanovena minimální i maximální sázka, stejně jako počet navýšení sázek (bet)

M

muck

označuje situaci při závěrečném porovnávání výherních kombinací, kdy hráč složí karty, aniž by je ukázal protihráčům

multi tourney

typ pokerového turnaje pro větší počet hráčů, hraje se u více stolů (opakem jsou single turnaje hrané pouze v rámci jednoho stolu)

^ nahoru

N

no limit

varianta pokeru s neomezenými sázkami, hráči mohou vsadit kdykoli jakoukoli sumu

no limit hold´em (NLH)

varianta pokeru – texas hold´em s neomezenými sázkami

^ nahoru

O

odds

pravděpodobnost šance na výhru v procentech

omaha

varianta pokeru – každý hráč dostane do ruky čtyři karty, na stole je pět karet společných, kombinaci je možno sestavit pouze ze dvou karet v ruce a tří ze stolu

one pair (a pair)

výherní kombinace v pokeru - jeden pár - dvojice karet se stejnou hodnotou

online poker

poker, který můžete hrát prostřednictvím internetu, umožňuje velmi nízké sázky či hru zdarma

outs

označení pro karty, které ještě mohou přijít do hry a které vám mohou vytvořit pokerovou kombinaci

^ nahoru

P

pair (a pair, one pair)

výherní kombinace v pokeru - jeden pár - dvojice karet se stejnou hodnotou

pocket cards (hole cards)

karty, které hráč pokeru dostane na začátku hry, spoluhráči tyto karty nevidí

pot (bank)

všechny žetony, které hráči v dané hře vsadili, bank, o který se hraje

pot - limit

varianta pokeru, kdy je možno sázet až do výše banku (potu) v daném okamžiku

^ nahoru

R

razz (seven - card stud low)

varianta seven - card stud pokeru - výhra připadne hráči s nejnižší kombinací

river (fifth street)

pátá (poslední) společná karta vyložená na stůl, stejně se nazývá i kolo sázek po ní následující

raise

navýšení sázky protihráče

reraise

znovunavýšení sázky, která již byla navýšena

royal flush

nejvyšší výherní kombinace v pokeru – královská barva – postupka s esem jako nejvyšší kartou (10, J, Q, K, A), všechny karty ve stejné barvě

^ nahoru

S

seven - card stud (stud)

varianta pokeru - každý hráč dostane na začátku hry tři karty, z nichž dvě jsou otočeny barvou dolů, na stole jsou čtyři karty společné, kombinaci je možno sestavit ze všech sedmi karet

seven - card stud eight or better (seven - card stud high - low split)

varianta seven - card stud pokeru - výhra se dělí mezi hráče s nejvyšší a nejnižší kombinací

seven - card stud low (razz)

varianta seven - card stud pokeru - výhra připadne hráči s nejnižší kombinací

showdown

ukázání karet po závěrečném kole sázek s cílem zjistit, kdo z hráčů má nejlepší výherní kombinaci a vyhrává bank

single tourney

typ pokerového turnaje, který se hraje se pouze u jednoho stolu (opakem jsou multi turnaje hrané na více stolech)

sixth street

označuje v pořadí šestou kartu v Seven Card Stud pokeru, dostává ji každý hráč a je vyložena barvou nahoru

small blind

povinná sázka v pokeru – malá sázka naslepo, platí pro v pořadí prvního hráče za hráčem, který by měl rozdávat karty, obvykle je to polovina velké sázky naslepo (big blind)

spades

barva karet - piky

straight

výherní kombinace v pokeru -postupka - pět po sobě následujících karet

straight flush

výherní kombinace v pokeru – postupka v barvě - pět po sobě následujících karet, všechny ve stejné barvě

stud (seven - card stud)

varianta pokeru - každý hráč dostane na začátku hry tři karty, z nichž dvě jsou otočeny barvou dolů, na stole jsou čtyři karty společné, kombinaci je možno sestavit ze všech sedmi karet

suited cards

popisuje situaci při hold´emu a omaze, kdy má hráč v ruce karty stejné barvy

^ nahoru

T

texas hold´em (hold´em)

nejoblíbenější varianta pokeru na světě

third street (door card)

první odkrytá karta v Seven Card Stud pokeru, vyložená třetí v pořadí

three of a kind (trips)

výherní kombinace v pokeru - trojice – tři karty se stejnou hodnotou

trips (three of a kind)

výherní kombinace v pokeru - trojice – tři karty se stejnou hodnotou

turn (fourth street)

čtvrtá společná karta v texas hold´emu a omaze, stejně se nazývá i kolo sázek po ní následující

two pair

výherní kombinace v pokeru - dva páry čili dvě dvojice karet se stejnou hodnotou

 

A

Action: Sázka v ruletě. Zde jsou uvedeny různé typy sázek v ruletě a jim odpovídající výplaty v ruletě.

 

TYP SÁZKY V RULETĚ

VYPLATY V RULETĚ

Číslo—Jakékoliv samostatné číslo (obsahuje i 0 a 00)

35 to 1

Sloupec—Jakýchkoliv 12 čísel ve sloupci

2 to 1

Tucet—Prvních 12, druhých 12 nebo třetích 12

2 to 1

Červená nebo černá

Even Money

Sudá nebo lichá

Even Money

1 až 18 nebo 19 až 36

Even Money

Pár—Jakákoliv 2 sousední čísla

17 to 1

Řada—Jakákoliv 3 čísla v řádku

11 to 1

Roh—Jakákoliv 4 sousední čísla

8 to 1

5 čísel—0, 00, 1, 2 a 3 – (Nejhorší sázka v ruletě!)

6 to 1

Dvě řady—Jakýchkoliv 6 čísel ve 2 řadách

5 to 1

 

Ruletový stůl ukazuje čísla 0 a 00 na úplném vrcholu, následují čísla od 1 do 36. Když vsadíte na konkrétní čísla nebo skupiny, je to nazýváno „vnitřní“ sázka. Číslo, Pár, Řada, Roh, 5 čísel a Dvě řady jsou všechno vnitřní sázky.

 

Ve hře ruleta sázky na Sloupec, Tucet, Červenou nebo černou, Sudou nebo lichou a 1-18 nebo 19-36 jsou nazývány vnějšími sázkami, protože jsou položeny mimo mřížku čísel.

 

American Wheel: Známé také jako US-style wheel (americká ruleta), toto kolo má 38 čísel (0 a 00 a čísla 1-36). Posloupnost čísel je ve taková (ve směru hodinových ručiček kolem kola): 0, 28, 9, 26, 30, 11, 7, 20, 32, 17, 5, 22, 34, 15, 3, 24, 36, 13, 1, 00, 27, 10, 25, 29, 12, 8, 19, 31, 18, 6, 21, 33, 16, 4, 23, 35, 14, 2. Dvojitá nula dává americké ruletě vyšší výhodu kasina ve srovnání s ruletou evropskou.

 

B

Backtrack/Balltrack: Dráha na vnější straně kola rulety, kde dealer roztáčí kuličku.

Ball: Malá bílá plastová kulička. Dealer ji roztočí proti směru hodinových ručiček, zatímco kolo se točí po směru ručiček. Jakmile kulička spočine v některé přihrádce na kole, ukazuje tato přihrádka vítězné číslo.

Biased Wheel: Slovník rulety takto označuje vadné kolo, kde některá čísla padají častěji, než by tomu odpovídalo.

Biased Numbers: Označuje číla, která se neustále objevují, obvykle kvůli vadnému kolu.

Big Number: Číslo, které se objevuje častěji, než je možné podle statistik. Může to být indikátor pro „biased number“.

Black action: Sázení se 100 dolarovými (černými) žetony.

Black Bet: Sázka, že v příštím zatočení přijde černá.

Bottom Track: Vnitřní nakloněný, pevný okraj kola, kde se kulička posunuje dolů do hlavy rulety a pak do příhrádky u čísla.

 

C

Capping a Bet: Zvané taky Past Posting. Ve hře ruleta slovník takto označuje způsob podvádění, kdy je na výherní sázku schválně umístěno více žetonů.

Carré: Francouzský výraz pro sázku na roh (hraní čtyř čísel najednou).

Casino Edge: Výhoda, kterou kasino drží u každé sázky. V ruletě je casino edge pro hru americká ruleta (0 a 00) 5,26%, pro evropskou ruletu (pouze 0) je to 2,70%. Pro výpočet 5,26% house edge zvažte, že výplaty v ruletě pro sázku na jednotlivé číslo jsou pouze 35:1, ale skutečná pravděpodobnost 37:1; takže vaše výhry jsou kráceny o 2 dolary. Tudíž 2 dolary děleno 38 je 5,26%. V evropské ruletě je skutečná pravděpodobnost 36:1, takže výplaty jsou kráceny o 1 dolar; 1 dolar dělený 38 = 2,70%.

Chameleon Strategy: Slovník rulety tak označuje následování hráčů, kteří vyhrávají. Kopírování jejich sázecích návyků a „přimíchání se“ k jejich štěstí.

Chasing Losses: Zvýšení vašich sázek ve snaze „zlomit“ a napravit předchozí prohry.

Check Rack: Známý taky jako chip rack nebo chip tray, je to žlábek, který drží žetony během hry.

Cheval: Francouzský výraz pro sázku na pár (hraní dvou čísel najednou).

Choppy Game: Sezení rulety, které není v souladu s předepsaným vzorem.

Colonne: Francouzský výraz pro sázku na sloupec (hraní jednoho ze tří sloupců na mřížce).

Column Bet: Sázení na jeden ze tří sloupců. Tyto sloupce se skládají ze 12 čísel na stole. Když vsadíte na správný sloupec, získáváte výhru 2:1 k výši sázky.

Corner Bet: Sázení na čtyři čísla současně umístěním žetonů na roh, kde se setkávají pole těchto čtyři čísel.

Croupier: Francouzský výraz pro dealera v ruletě.

 

D

Derniere: Francouzský výraz pro sázku na třetí tucet (čísla 25-36).

Double Row: Sázka na šest čísel ve dvou řadách. Vyhrává v kurzu 5:1. Říká se jí také Line Bet nebo Six Number Bet.

Double Zero: Zelené číslo uvedené pouze na americké ruletě.

Double-Zero Wheel: Viz American Wheel.

Douzaine: Francouzský výraz pro tucet. Viz Dozen Bet.

Dozen Bet: Sázení na dvanáct po sobě jdoucích čísel z mřížky na stole najednou, např. 1-12, 13-24, nebo 25-36.

 

E

En Plein: Francouzský výraz pro sázku na jednotlivé číslo.

En prison rule: Nazývané také Surrender rule, toto pravidlo se častěji objeví v evropské ruletě. Pokud hráč vsadí „even money“ sázku (sudá/lichá nebo červená/černá), a kulička padne na 0, má hráč na výběr, jestli přijde o polovinu své původní sázky nebo nechá peníze v sázce „ve vězení“. 

To znamená ponechání původní sázky na stole pro další roztočení rulety. Když hráč zvolí možnost „en prison“, house edge se v následujícím roztočení podstatně snižuje. Jestliže padne nula i při další roztočení, hráč ztrácí celou sázku; nemůže hrát „en prison“ dvakrát po sobě.

European roulette: Hra rulety s kolem obsahujícím 37 přihrádek a čísla od 0 do 36. Ve srovnání s americkou ruletou nabízí evropská ruleta nižší house edge, takže je pro hráče výhodnější.

Even Number Bet: Sázka, že kulička zůstane při dalším roztočení na sudém čísle (2, 4, 6, 8, atd.). 0 a 00 se jako sudá čísla nepočítají.

Even Money: Sázka s výplatou 1:1. Červená, černá, lichá, sudá a nízká a vysoká jsou even money sázky v ruletě.

 

F

Fibonacci Betting System: Tento systém sázek v ruletě zahrnuje zvyšování sázky po prohře v progresivní posloupnosti čísel, např. (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, atd.).

Five-Number Bet: Tato sázka je dostupná jen v americké ruletě. Hráč sází na 0, 00, 1, 2 a 3, všechny naráz. Casino edge z této sázky je 7,89%, nejvyšší v ruletě.

Flat Bettor: Hráč, který sází pokaždé stále stejné částky.

 

G

Golden Numbers: Viz Biased Numbers.

Greens: 25ti dolarové žetony, obvykle zelené.

 

H

High Bet: Sázení na horních osmnáct čísel (19-36). Vyplácí se výhra odpovídající sázce.

High-Low Bet: Sázka buďto na spodních osmnáct čísel (1-18) nebo na horních osmnáct (19-36). Vyplácí se výhra odpovídající sázce.

House edge: Zisk, který má kasino z každé hry. Spočítat si jej můžete porovnáním skutečné pravděpodobnosti a reálných výplat v ruletě, které kasino dělá.

 

I

Impair: Francouzský výraz pro sázku na liché číslo (sázka, že se kulička při dalším roztočení zastaví na lichém čísle [1, 3, 5, 7, atd.]).

Inside Bet: Sázka položená na konkrétní číslo nebo skupinu čísel uvnitř mřížky čísel. Opakem je Outside Bet.

 

L

La partage rule: Francouzský výraz podobný pravidlu „en prison“, primárně používaný v evropské ruletě. Hráč zde však nemá možnost volby nechat svoji sázku pro další roztočení rulety. Ztrácí jen polovinu své původní sázky a ne celou sázku.

Layout: Vzor ruletového stolu na zeleném plstěném povrchu značící různé alternativy sázek.

Line Bet: Sázka, že padne některé ze šesti čísel ve dvou vybraných řadách (také se jí říká „streets“).

Low Bet: Sázka na nízkých osmnáct čísel (1-18). Vyplácí se výhra odpovídající sázce.

 

M

Manque: Francouzský výraz pro sázku na nízká čísla (hraní nízkých osmnácti čísel [1-18]). Vyplácí se výhra odpovídající sázce.

Martingale Betting System: Tento systém sázek v ruletě zahrnuje hráčovy sázky ve stejné hodnotě a jejich zdvojnásobení pokaždé, když se prohraje. Dvě chyby činí systém neovladatelným:

1. Hráč ztratí spoustu peněz, když narazí na několik špatných roztočení v řadě.

2. Kasina mají na všech stolech stanovenu maximální možnou sázku, takže hráč nemůže kompenzovat své ztráty, kdy tohoto maximálního limitu dosáhne.

 

N

Negative Progression: Systém sázek v ruletě, kde hráči zvyšují své sázky na prohře (např. Martingale, Fibonacci).

Nickel: Pětidolarový žeton, obvykle červený.

Noir: Francouzská definice v ruletě, která se používá pro sázku na černou (sázka, že kulička zůstane v černé přihrádce).

 

Non-Value Chip: Kasina nahrazují žetony skutečnou hodnotu peněz, které byly za žetony v buy-inu dány. Například při buy-inu za 200 dolarů se 40 žetony to vyjde 5 dolarů na žeton. Jiný termín pro to je „table minimum bet“.

 

O

Odd-Number Bet: Sázení, že se kulička při dalším roztočení zastaví na lichém čísle (1, 3, 5, 7, atd.).

Outside Bet: Sázky umisťované mimo mřížku čísel. Jsou to červená, černá, lichá, sudá, velká, malá první tucet, druhý tucet, třetí tucet. Opakem je Inside Bet.

Orphelins: Slovník pokeru takto značí francouzský výraz pro „sirotky“. Toto pravidlo se obvykle vyskytuje v evropské ruletě. Jde o sázku, kdy hráč sází na konkrétní číslo nebo skupinu tří čísel, která jsou sice vedle sebe na kole rulety, ale jsou dosti vzdálená na číselné mřížce na stole (Například 32, 15,19).

 

P

Pair: Francouzský výraz pro sudou. Jiný název pro sázku na sudou (sázka, kdy se při dalším roztočení kulička zastaví na sudém čísle [2, 4, 6, 8, atd.]). 0 a 00 se jako sudá čísla nepočítají.

Parlay: Systém sázek v ruletě, kdy je sázka zdvojnásobena po výhře; Hráč položí své žetony na stůl a nechává je tam, následované novou sázkou v rámci přípravy na další roztočení rulety.

Passé: Slovník rulety takto ve francouzštině značí sázku na velkou (sázka na vysokých osmnáct čísel [19-36]). Vyplácí se výhra ve výši sázky.

Past Posting: Podvodná technika spočívající v umístění dalších žetonů k sázce, která už vyhrála, známé také jako Capping a Bet.

Pay Out: Výhry, kterými hráč vydělává.

Pinching: Podvodná technika spočívající ve stažení prohrávající sázky ze stolu.

Plain: Další z pojmů rulety označující sázku na jedno číslo.

Premiere: Francouzský výraz pro sázku na první tucet (1-12).

Player Clocking: Sledování hráče, který vyhrával pomocí Chameleon Strategy, a pak se snažit napodobit jeho sázky.

 

Q

Quarter Bet: Ve hře ruleta definice pro sázku na čtyři čísla naráz. Vyplácí se v kurzu 8:1. Viz také Square Bet nebo Corner Bet.

Quatre: Francouzský výraz pro sázku na čtyři čísla.

 

R

Red Bet: Sázka, že kulička zůstane v červené přihrádce. Vyplácí se výhra odpovídající sázce. Někdy se nazývá také Red Color Bet.

Red-Black Bet: Sázka buďto na osmnáct červených čísel (viz Red Bet) nebo na osmnáct černých čísel (viz Black Bet). Vyplácí se výhra odpovídající sázce.

Reds: Pětidolarové žetony, většinou červené. Ve hře ruleta slovník žetony označuje také jako „nickels“.

Reverse Martingale Betting System: Systém sázek v ruletě, kde hráč zdvojnásobí svoji sázku po každé výhře, namísto každé prohry.

Rien Ne Vas Plus: Francouzský výraz pro 'Žádné další sázky'.

Rouge: Francouzský výraz pro červenou a sázku na červenou (sázka, kdy se kulička zastaví v červené přihrádce).

Roulette chips: Kasina používají tyto žetony pouze pro hraní rulety. Tyto žetony nejsou povoleny v žádných jiných hrách a nenesou žádnou nominální hodnotu. V americké ruletě dostává každý hráč žetony různé barvy, aby označil své sázky na stole. V evropské ruletě jsou hráči odpovědní za připomenutí, které žetony jsou jejich.

Roulette strategy: Jakákoliv metoda použitá hráči ve snaze zlepšit své šance na vítězství nebo sloužící k odvrácení velké prohry.

Roulette system: Metoda organizovaná pro hráče s cílem pomoci jim k vítězství v ruletě a snížení house edge kasina (např. Martingale systém).

Roulette wheel: Kolo rulety je ústředním prvkem celé hry. Přihrádky na kole jsou rozděleny mezi černá a červená a mezi lichá a sudá čísla (od 1 do 36) bez ohledu na pořadí. Americká ruleta obsahuje navíc zelené políčko označené „00“. Dealer roztočí kolo po směru hodinových ručiček a pak hází kuličku na okraj rulety, proti směru hodinových ručiček.

Row Bet: Slovník rulety takto označuje sázku na řadu (jako „street“) na mřížce čísel. Výhry se vyplácí v kurzu 11:1. Říká se jí také Street Bet nebo Three Number Bet.

 

S

Signature: Hypotéza říká, že krupiér může vytvořit „předpisové“ roztočení kuličky rulety vedoucí k šancím hráčů k pochopení a určení budoucích výherních sázek.

Single Number Bet: Sázka na pouhé jedno číslo. Říká se jí také „Straight Up Bet“. Výhry se vyplácejí v kurzu 35:1.

Single-Zero Wheel: Ve slovníku rulety najdete také označení European roulette wheel. Toto kolo má pouze jednu nulu (0) a čísla seřazená následovně, po směru hodinových ručiček od nuly: 0, 32, 15, 19, 4, 21, 2, 25, 17, 34, 6, 27, 13, 36, 11, 30, 8, 23, 10, 5, 24, 16, 33, 1, 20, 14, 31, 9, 22, 18, 29, 7, 28, 12, 35, 3, 26.

Single-Zero Roulette: Říká se jí také European roulette.

Six Number Bet: Sázka na šest čísel ve dvou řadách (jako „streets“) na stole. Výhry se vyplácejí v kurzu 5:1. Viz Line Bet.

Sixaine: Francouzský výraz pro Line Bet (sázka na šest čísel ve dvou řadách). Viz Six Number bet.

Spin: Hra rulety, začíná, když dealer pošle kuličku kolem stolu a končí po umístění všech sázek na stůl.

Split Bet: Sázka na dvě čísla najednou. Výhry se vyplácejí v kurzu 17:1.

Square Bets: Sázka na čtyři čísla najednou. Výhry se vyplácejí v kurzu 8:1. Používají se i pojmy Corner Bet nebo Quarter Bet.

Stack: Skupina dvaceti ruletových žetonů. Stacky pomáhají zaměstnancům kasinu a dealerům s počítáním žetonů při hraní rulety.

Straight Bet: Sázka na pouhé jedno číslo. Výhry se vyplácí v kurzu 35:1. Slovník rulety používá i pojmů Single Number Bet a Straight Up Bet.

Straight Up Bet: Další termín ve slovníku rulety pro sázku na jedno číslo. Výhry se vyplácí v kurzu 35:1. Říká se jí také Single Number Bet or Straight Bet.

Street Bet: Sázka na tři čísla v řadě na mřížce čísel. Výhry se vyplácí v kurzu 11:1. Říká se jim také Row Bet nebo Three Number Bet.

Surrender rule: Viz En prison rule.

 

T

Three Number Bet: Slovník rulety takto označuje sázku na tři čísla v řadě. Výhry se vyplácí v kurzu 11:1. Říká se jí také Row Bet nebo Street Bet.

Tiers Du Cylinder: Francouzský výraz pro „třetí válec“. Toto pravidlo je běžně k vidění v evropské ruletě. Tato sázka zahrnuje čísla, která jsou na kole rulety na druhé straně než 0. Sází se na všechna čísla mezi 27 a 33, včetně těchto dvou. Výhry se vyplácí v kurzu 2:1.

Transversale Simple or Triple: Viz Three Number Bet.

Twelve Number Bet: Viz Column Bet.

Two Number Bet: Viz Split Bet.

 

V

Visual Wheel Tracking: Slovník rulety takto označuje schéma, které se snaží vypočítat, kde skončí kulička rulety.

Voisins Du Zero: Francouzský výraz pro „sousedy nuly“. Tato sázka zahrnuje všechna čísla mezi a včetně 22 a 25 a zahrnuje téměř polovinu možností. Hráči mohou ve francouzské ruletě požadovat tuto sázku po krupiérovi.

 

W

Wheel: Viz Roulette Wheel.

Wheel Chips: Viz Roulette Chips.

Wheel Head: Část kola rulety, na které jsou očíslované přihrádky.

Wheel Roller: Zaměstnec kasina, který roztáčí kolo rulety a vhazuje kuličku. Bývá označován také jako krupiér nebo dealer.

Wheel Clocking: Hráč používá tuto techniku, aby vysledoval výsledek roztočení a zjistil rozložení pravděpodobnosti a ovlivnění. Různé způsoby, jak toho dosáhnout, jsou použití elektronických nebo mechanických zařízení s cílem určit, kde se kulička zastaví. Tato zařízení jsou považována za nelegální a jejich používání může vést k vyvedení z kasina a/nebo trestnímu stíhání.

Wheel strategies: Viz Roulette strategy.

Z

Zero: Ve hře ruleta slovník takto značí zelená čísla na stole rulety. Evropská kola mají jednu nulu. Kola v americké ruletě mají nulu (0) i dvojitou nulu (00).

  •  

A Označení karty esa.
Action Viz "Činnost".
Alembert,d' Systém sázení spočívající v přidávání nebo odečítání jedné jednotky po každé hře.
AnteZákladní sázka do banku před rozdáváním karet v pokeru.

B

Back to back Dvě (nebo tři) karty stejné hodnoty koupené při rozdávání ve hře stud poker, které jsou získány v prvním a některém z dalších kol.
Balík (jackpot) Velká výhra v hracím automatu.
Bance Hláška hráče, který sází celý bank ve hře chemin de fer. Sázka na bank ve hře punto banco.
Bank (pot) Celková suma vsazených peněz v pokerové hře.
Blat (nekrytý) Nekrytá samostatná figura na políčku ve vrchcábech.
Bod u přepážky Sedmé políčko hráče ve vrchcábech.
BexmanBankéř ve hře craps. Back Značka pro rozdávajícího v pokeru. Značka v craps pro vyznačení čísla. Bag Speciální žolík v pokeru, který se počítá buď jako eso nebo karta pro doplnění sekvence nebo fleše.

C

Cagnete Podíl pro podnik ve hře chemin de fer nebo krabice pod stolem, do které padají žetony.
Case cara Viz "Příležitostná karta". Cemeeut První hod v craps. Coop (hra) Sázka nebo jedno kolo ve hře, senzační výhra.
Činnost (action) Sázení nebo hra. Čísla sexů Očíslované boxy ve hře craps, do kterých se umísťují sázky dosud nerozhodnuté.
Číslo(point) Jedno z čísel 4,5,6,8,9 nebo 10, které se snaží vrhač v craps dosáhnout Konečný součet karetní kombinace.

D

Dealer Jakýkoli zaměstnanec kasina, který se účastní provozování hry, včetně krupiérů, rozdávajících nebo provozních. Divoká karta (wild card) Karta, která má hodnotu a barvu podle výběru hráče. Dlouhá barva Více než čtyři karty stejné barvy.
Dokupování Viz "Kupování". Dooteor Hráč měnící svůj styl hry při volbě 5 ve hře baccaraL Draw Základní varianta pokeru.
Dvou karetní kombinace9 nebo 8 ve hře baccarat nebo ebemin de fer.

E

Esa naberePokerová kombinace páru es a druhého pára

F

Fade Překrytí sázky.
Faux tirage Tah proti předepsaným pravidlům hry baccarat nebo chemin de fer.
Figury Kluk, dáma nebo král v kartách.
Fleš(flush) Výraz pro barevnou řadu pěti karet ve hře poker, nemusí být v nepřetržitém sledu.

G

GinKaretní kombinace ve hře gin rummy, při které je seřazeno všech deset karet

H

Hazard Název americké kostkové hry. Hazardní hra Hra o peníze, založena především na náhodě a štěstí, mnohdy je však ovlivnitelná znalostí a zkušeností hráče.
High raller Velký sázkař.
Hlt Koupě další karty ve hře blackjack, zásah soupeřovy nekryté figury ve vrchcábech.
Hláska Karetní výraz pro slovní vyjádření sázky při licitaci hry.
Het Štěstí nebo výhra.
HostlerHazardní hráč, který zakrývá svou zkušenost, aby nachytal nezkušené hráče.

CH

Check Název pro sázku používaný v amerických kasinech nebo vynechání možnosti sázení v pokeru (stání, pauzírováno).
ChipViz "Žeton".

I

InsuranceViz "Pojištění".

J

JOznačení karty kluka.

K

K Označení karty krále.
Karetní kombinace (list) Karty, které drží hráč.
Karta pod rukou (hole card) Lícem dolů otočená (první) karta v pokeru.
Kibic Pasivní účastník hry, někdy nežádoucí rádce.
Klukovy bank (jackpot) Kombinace se dvěma kluky nebo lepší ve hře draw poker, která umožňuje zahájeni
Komplet Úplná sázka v ruletě, při které jsou pokryty všechny možné kombinace kolem určitého čísla.
Krupiér Termín používaný pro zaměstnance Kasina, který řídí hry, obzvláště hry francouzského původu.
Kupování Hráč přibere jeden nebo více listů z balíku karet (talónu)
KvartaČtyři karty stejných hodnot ale různých barev.

M

Měkká kombinace (soft band) Kombinace ve hře blackjack, kdy eso je počítáno jako 11.
Mrtvá kartaKarta mimo hru v pokeru

N

Natural (přirozená kombinace) Eso a desítková karta ve hře blackjack. Vržení 7 nebo 11 v craps prvním hodem.
Nepřímý sázkař Hráč v craps sázející na prohru vrhajícího.
Nerozhodně (stand-off) Nerozhodný výsledek, kdy peníze nemění majitele.
Noir (černé) Sázka na černé v ruletě, boule či vingt-trois nebo první hod v ruletě et quarante.
Non-tirearHráč, který nikdy netáhne při součtu 5 ve hře baccarat

O

Omezení Minimální a maximální dovolené sázky.
Otevírající hráč(opener) Hráč, který první začne sázení.

P

Palette Dřevěný nástroj ve tvaru lopatky, kterým krupiér posouvá karty ve hrách typu baccarat
Pat kombinace Neměnná kombinace v pokeru, kdy si hráč ponechává v ruce všechny karty bez dalšího tahu.
Pauzírovat (check) Neúčastnit se jedno kolo hry (propustit na souseda).
Plný dům (full house) Kombinace karet vytvořená z jedné dvojice a jedné trojice ve dvou karetních hodnotách.
Plonková karta (kicker) Karta držená s párem nebo trojicí v pokeru, která nezapadá do kombinace a umožňuje klamáni
Podíl podniku Matematicky zajištěný průměrný dlouhodobý procentuální díl podniku ze vsazovaných částek. Podíl nic tří (le partage) Rozdělení rovných sázek v ruletě mezi hráče a podnik, když padne nula.
Podnik (house) Kasino nebo provozovna hazardních ber.
Pojištění (insurance) Vedlejší sázka ve hře slackjack proti přirozeně kombinaci rozdávajícího. Prémie vyplácená ve hře rentě et quarante při dosažení 31 (nerozhodně).
Palička (point) Kolonka pro umísťování 3gur ve vrchcábech.
Poměrová sázka (proposition bet) Zvláštní sázka v craps, obvykle s nevýhodným sázkovým poměrem pro hráče.
Postupka Sled tří a více karet v jedné barvě.
Prohra sedmičkou (seven-out) Vrfaač prohraje hodem sedmičky ve hře craps. Přebíjení Nižší karetní hodnota je přebita každou vyšší. Název kostkové hry (beat the dealer).
Přebíjecí karta Vyšší karta (např. v pokeru).
Přebita (bust) Získání součtu přes 21 ve hře blackjack.
Přední linie (front line) Pass line ve hře craps.
Příležitostná karta (case card) Zbývající karta určité hodnoty, když jsou rozdány další tři karty.
Přímý sázkařHráč craps sázející na výhru vrhače.

Q

QOznačení karty dámy.

R

Ra ke Podíl podniku z každého banku v pokeru.
Refalt Nerozhodný výsledek ve hře trente et quarante.
Rouge (červené) Sázka na červené v ruletě, boule či vingt-trois nebo na druhou řadu ve hře trente et quarante.
Rovná sázka Sázka jedna ku jedné.
Rozdávací bota (sboe, sabot) Dřevěná krabice na karty ve hře blackjack nebo ve hrách baccarat
Rozdělení(split) Ve hře blackjack, kdy se dvě karty stejné hodnoty rozdělí na dvě hromádky.

S

Sallé přivěs "Privátní" místnost v kasinu vyhrazená pro vysoko sázkové hry.
Sázkový poměr pro/proti Pravděpodobnost větší/menší než 50%.
Sekvence Sled tří a více karet jejichž hodnoty jdou za sebou. Sekvence čistá Nepřerušený sled v jedné barvě.
Sekvence prostá Nepřerušený sled z karet různých barev.
Série (streak) Řada vyhrávajících nebo prohrávajících sázek.
Snili Osoba zaměstnaná kasinem, která pomáhá zahájit hry s řádnými hráči.
Shimmy (shemmy) Americké (britské) hovorové označení hry chemin de fer.
Skoková sázka Sázka na jeden hod v craps, je rozhodnuta následujícím hodem.
Slepá sázka Sázka naslepo bez nahlédnutí do karet při pokeru nebo brag.
Složit karty Pokud hráč zjistí, že nemá na výhru, dále ve hře nepokračuje. Dříve hlášené sázky ztrácí.
SMS krátká textová zpráva (Na serveru SMS.cz můžete odeslat SMS zdarma)
Snadná cesta Dosažení sumy 4,6,8 nebo 10 v craps součtem nestejných čísel na kostkách.
Snímat Po zamíchání nechá rozdávající hráč rozdělit balíček karet na dvě části. Starý zvyk hazardních hráčů.
Spáč (sleeper) Číslo v ruletě, které již dlouho nepadlo. Žetony, které přehlédl vyhrávající hráč.
Spálená karta Horní karta v balíku, kterou rozdávající snímá mimo hru při zahájeni
Spropitné (toke) Drobný obnos dávaný zaměstnancům kasina.
Stání (pauzírováno) Vynechání možnosti sázení v pokeru (viz "Check").
Stání-zvýsení (check-risc) Hráč se silnou kombinací láká spoluhráče k dalším sázkám. Nejprve stojí a teprve v dalším kole zvyšuje sázku.
Stanovit sázkový poměr Sázka na výhru daného násobku vsazené částky.
Stojí (stand) Situace, kdy ve hře blackjack hráč netáhne kartu.
ŠanceVyjádření poměru příznivých a nepříznivých události

T

Tah Kupování karty ve hře blackjack.
Talón Balík karet na stole, ze kterého hráči dokupují další karty pro zlepšení své karetní kombinace.
Tercka (trojice) Tři karty stejných hodnot ale různých barev.
Tireur Hráč, který vždy táhne při součtu 5 ve hrách typu baccarat
Tlak (press) Zvýšení sázky po vyhrané hře.
Trojice (trips) Viz "Tercka".
Tvrdá cesta (hardway) Dosažení sumy 4, 6,8 nebo 10 v craps součtem stejných čísel (dvojice).
Tvrdá kombinaceJakákoli kombinace ve hře blackjack bez esa nebo s esem, které se počítá jako jeden bod.

V

Vězení (en prison) Místo na stole u francouzské rulety, kde zůstávají rovné sázky po padnutí nuly, o kterých rozhodne další kolo, podobně ve hře trente et quarante při nerozhodném 31.
Vigorish Procentuální podíl pro podnik v hazardní hře.
Vnější ohrada (outer board) Políčka 7 až 12 ve vrchcábech.
Vnitřní ohrada (home, inner board) Políčka 1 až 6 ve vrchcábech.
Valná sázka (free bet) Dodatečná sázka v craps ve správných sázkových poměrech.
Vstupní bonus Bonus, který získá nový hráč, při registraci do casina. Vstupní bonus od casina je většinou podmíněn prvním vkladem finančních prostředků hráče, případně dalšími podmínkami.
Výhra z raky Získání nejcennější karetní kombinace (nátura!), např. ve hře blackjack desítka + eso.
Vylepši i bank(sweeten the pot) Přidání další sázky ante do banku v pokeru.

Z

Zadní figura Figura v soupeřově vlastní ohradě ve vrchcábech.
Zaujmout políčko (make a point) Obsadit dvěma nebo více figurami políčko ve vrchcábech.
Zdvojnásobení Zdvojnásobení sázky při prvních dvou kartách kombinace ve hře blackjack.
Zdvojnásobovací kostka Velká kostka, která se používá pro zdvojnásobování sázek ve vrchcábech.
Značkovací karta (marker) Karta bez hodnoty umístěná do talónu pro vyznačení konce hry.
Žádná kostka Vrh kostek v craps, který se nepočítá (např. kostka vyskočí se stolu).
Žeton (chip) Značka v kasinu nahrazující při sázení určitou předem stanovenou sumu peněz. Hráči před hrou kupují žetony v pokladně kasina.
Živá kartaDosud nerozdaná karta.