SYSTÉM 35:1

Sytém je založen na „zákonu nerovnoměrné distribuce“, zákon popisuje skutečnost že čísla na ruletě mají často tendenci se opakovat. V průběhu cyklu 38 tahů se přibližně 1/3 všech čísel opakuje  což znamená že některá čísla nepadnou vůbec.

Tento systém není jen pouhá teorie ale fakt prověřený mnoha tisíci spiny.

Princip systému

V první řadě je třeba si stanovit limity profitu a risku. Vaše maximální sázka, by měla být limitována čtyřnásobkem možné výhry na nejmenší vklad. To znamená, že pokud je vaše nejmenší sázka 1 dolar, nejmenší výhra by mohla být 35 dolarů, a proto vaše maximální sázka v jednom kole bude 140 dolarů.Minimální plánovaný profit by měl být 1,5 násobek maximální sázky v jednom kole, v našem případě tedy 140 x 1,5 tedy 210dolarů.Budete potřebovat menší poznámkový blok na zapisování čísel která padla. Jakmile zaznamenáte alespoň dvě čísla, která padla dvakrát,sázíte na ona dvě čísla, a když zaznamenáte další co padlo podruhé přidáte sázku i na něj. Takto pokračujete dokud nemáte 6 opakujících se čísel.Sázíte na 6 čísel pořád stejnou sázku například jeden dolar dokud nevyhrajete, pokud se tak stane vyhrajete k 1 dolaru dalších 36 a ty pak rozdělíte podle toho na kolik čísel právě sázíte, sázíte-li například na 3 čísla rozdělíte sázku po 12 dolarech na každé. Pokud vaše číslo padne dvakrát za sebou, vaše výhra se bude pohybovat mezi 210 a 630 dolary.